Krav Maga for børn og unge

Vi oplever en stigende efterspørgsel på undervisning for børn og teenagere i praktisk selvforsvar egnet til situationer, de kan møde i deres hverdag. Dette omfatter situationer mellem børn og deres kammerater samt situationer, der kan opstå med en voksen. Systemet til børnetræning fra Krav Maga Global består af realistiske teknikker til brug i selvforsvar – teknikker, der er effektive i tilfælde af mobning, men også mod en voksen. Desuden lærer krav maga træningen også børnene, hvornår det er i orden at bruge disse teknikker, og hvornår det ikke er i orden – noget, der lægges stor vægt på i træningen.

Pensum indeholder løsninger på de konflikter og voldelige situationer, der er mest typiske for den givne aldersgruppe. Eleverne lærer, hvordan man undgår eller forebygger disse hændelser, men i de tilfælde hvor den angribende engagerer sig i fysisk kontakt, lærer de at beskytte sig mod bl.a. lussinger, slag, spark, greb i tøj, greb om halsen, kvælning, forsøg på at vælte dem omkuld på jorden, samt hvordan man håndterer situationer, hvor de faktisk bliver væltet om kuld eller kastet. De lærer også vigtige færdigheder såsom faldteknikker og rullefald, der vil hjælpe dem med at komme uskadte væk fra fald i forskellige situationer, statisk (stående) eller i bevægelse (gang, løb, rulleskøjter, cykling, etc.).

Et andet vigtigt aspekt i Krav Maga træningen for børn er beskæftigelsen med situationer, hvor børn bliver angrebet af voksne (f.eks kriminelle overfald eller seksuelt misbrug). Træningen af børn fokuserer på at opøve evnerne til at genkende mulige faresituationer, samt hvordan man bedst undgår dem og om nødvendigt og hvordan man kan beskytte sig selv i tilfælde af fysisk kontakt. Selvforsvar i disse tilfælde er baseret på at bruge overraskelsesmomentet kombineret med et hårdt og præcist angreb på en sårbar kropsdel, hvilket gør det muligt at komme sikkert væk, bede om hjælp og fortælle forældrene om hændelsen.

Hvordan vi underviser børn og unge i Krav Maga

Ligesom Krav Maga Globals undervisning for voksne er det materiale, der undervises i en effektiv og hurtig måde at få nogle færdigheder til at forsvare sig i skolen, på legepladsen eller på gaden. Træningsforløbet for børn og unge lægger også vægt på udviklingen af vigtige personlighedstræk såsom tilbageholdenhed, selvdisciplin, mod, selvtillid, evnen til at træffe beslutninger i stressede situationer og forståelsen for, hvornår du skal – og må – bruge den erhvervede viden.

Træningen foregår i et kontrolleret miljø, og vi bruger det rigtige beskyttelsesudstyr. Vi bevarer de højeste sikkerhedsstandarder og gør alt hvad vi kan for at undgå skader på eleverne i undervisningen.

I vores videogalleri kan du se lidt om Krav Maga for børn og unge som den trænes hos Krav Maga Global.